Ιδιωτική Ασφάλιση

ΖΩΗ

Οι παράγοντες που καθορίζουν το κόστος ασφάλισης ποικίλουν και προσαρμόζονται στις εξατομικευμένες σας ανάγκες. Η ηλικία, η απαλλαγή αλλά και το όριο κάλυψης είναι οι τρεις σημαντικότεροι παράγοντες που θα επηρεάσουν το κόστος ασφάλισης σας.

 

ΥΓΕΙΑ

Οι παράγοντες που καθορίζουν το κόστος ασφάλισης ποικίλουν και προσαρμόζονται στις εξατομικευμένες σας ανάγκες. Η ηλικία, η απαλλαγή αλλά και το όριο κάλυψης είναι οι τρεις σημαντικότεροι παράγοντες που θα επηρεάσουν το κόστος ασφάλισης σας.

 

ΣΥΝΤΑΞΗ

Οι παράγοντες που καθορίζουν το κόστος ασφάλισης ποικίλουν και προσαρμόζονται στις εξατομικευμένες σας ανάγκες. Η ηλικία, η απαλλαγή αλλά και το όριο κάλυψης είναι οι τρεις σημαντικότεροι παράγοντες που θα επηρεάσουν το κόστος ασφάλισης σας.

 

ΣΚΑΦΟΣ

Τι στοιχεία θα χρειαστούμε;
Δεν έχετε παρά να μας στείλετε μέσω email ή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας εδώ τον τύπο και την ηλικία του σκάφος, την έδρα, την περιοχή πλεύσης, πόσα έτη διαθέτετε δίπλωμα, αν χρησιμοποιείτε άλλα παρελκόμενα (όπως αλιξίπτωτο κ.τ.λ.), το όνομα σας και το email σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την προσφορά μας!


ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Τι στοιχεία θα χρειαστούμε;
Τίποτε άλλο πέρα από να μας αποστείλετε μέσω email ή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας εδώ το επάγγελμά σας και να ορίστε το ύψος της ευθύνης. τον τύπο και την ηλικία του σκάφος, την έδρα, την περιοχή πλεύσης, πόσα έτη διαθέτετε δίπλωμα, αν χρησιμοποιείτε άλλα παρελκόμενα (όπως αλιξίπτωτο κ.τ.λ.), το όνομα σας και το email σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την προσφορά μας!